Rozpis veřejného závodu v cyklokrosu

 

„KOŠUMBERSKÝ POHÁR“

I.ročník

 

Závod se jede jako seriál šesti závodů vypsaných pro sportovce registrované i neregistrované a jako

POHÁR MASTERS.

 

Pořadatel:                     Klub cyklistů Luže­ - Košumberk

Termín konání:              Neděle 30.9.2001   

                                   Neděle 7.10.2001  

                                   Neděle 28.10.2001  

                                   Neděle 11.11.2001  

                                   Neděle 25.11.2001  

                                   Neděle 16.12.2001   „O nejlepšího cyklokrosaře v kat. MASTERS“

Místo konání:                Luže – pod hradem Košumberk; pod Chlumkem

Ředitel závodu:             Pavel Hrnčál, Žižkova 208, 538 54 Luže

Hlavní rozhodčí:            Jan Vopálka, Litomyšl

Kancelář závodu:          -pro 1.,3. a 5. závod: Restaurace „Pod Linduší“ pod hradem Košumberk

-pro 2.,4. a 6. závod: „Staročeská hospoda“ na náměstí Plk. Koukala

Vždy od 9,30 hod.

Trať závodu:                 Okruh v délce 2000m.

Startující:                      a) žáci + nábor                                                           11,00 hod.       2 okruhy

                                   b) kadeti + ženy + juniorky + MASTERS 51-60 let      11,30 hod.      30. min.

                                   c) junioři + MASTERS 41-50 let                                 12,10 hod.       40. min.

                                   d) muži + MASTERS 30-40 let                                   13,00 hod.       60. min.

Ve všech kategoriích mohou startovat závodníci na horských kolech, vyjma kategorie MASTERS při mistrovských závodech.

Podmínka účasti:           Platná licence ČSC 2001 + přilba, závodníci v náboru - přilba + zdravotní prohlídka.

Startovné:                     žáci 20,-Kč, kadeti, junioři, juniorky, ženy 40,-Kč, muži, MASTERS 50,-Kč

Zdravotní zajištění:        MUDr. Petr Nosek, Družstevní 366, 538 54 Luže

Hodnocení:                   Prvních 15 závodníků v každé kategorii obdrží do celkového hodnocení 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 body a 1 bod obdrží závodník, který dokončí závod v pořadí od 16. místa. Závodníkům se započítává pět nejlepších výsledků, v případě rovnosti bodů rozhodne větší počet lepších umístění. V celkovém hodnocení obdrží vítěz pohár KLCK a prvních pět závodníků věcné a finanční odměny. Nejúspěšnější oddíl obdrží poukázku na odběr pohonných hmot v hodnotě 1000,- Kč a oddíl s největším počtem zúčastněných závodníků  poukázku v hodnotě 500,- Kč.

Předpis:                        Závod se koná dle Pravidel cyklistiky a ustanovení tohoto rozpisu. Každý závodník startuje na vlastní náklady a nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Různé:                          Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn ustanovení tohoto rozpisu vyvolaných mimořádnými okolnostmi.

 

Rozpis schválen STK SCKP v Pardubicích 20.9.2001.

 

 

 

 

Ředitel závodu                                                                         Předseda oddílu a hlavní pořadatel

Pavel Hrnčál                                                                           Jiří Vavroušek, Košumberk 103

                                                                                              538 54 Luže

                                                                                              0455/672028