Hajnická 12

  1. ročník

Jaroslav Feist

32 okruhů

Kategorie: Silnice - A Muži do 50
Umístění v kategorii: 4./18
Celkové umístění: 4./26

Záznam na Stravě

Jan Feist

32 okruhů

Kategorie: Silnice - A Muži do 50
Umístění v kategorii: 5./18
Celkové umístění: 5./26

Marek Otava

28 okruhů

Kategorie: Silnice - A Muži do 50
Umístění v kategorii: 10./18
Celkové umístění: 10./26

Záznam na Stravě

Zdeněk Diviš

27 okruhů

Kategorie: Silnice - B Muži 50 +
Umístění v kategorii: 3./7
Celkové umístění: 14./26

Zdroje