Historie

Cyklistický sport má v Jaroměři velmi dlouhou tradici. Podle nejstarších dochovaných dokladů byl v Jaroměři založen Dělnický klub cyklistů již v roce 1909. Klub byl ve starších dobách velice početný, např. v r. 1928 je na společné fotografii zachyceno cca 50 členů. Při příležitosti 25. výročí klubu 1934 měl klub 37 členů. V těchto dobách i později ve válečných letech byl oporou všeho cyklistického dění V. Štverák. V této tradici pokračoval v pováleném období i jeho syn Václav Štverák, který spolu s A. Řezáčem a L. Výškem založil cyklistický oddíl v nově vzniklé tělovýchovné jednotě Jiskra, vedl závodní činnost a zorganizoval v Jaroměři v letech 1958 – 1964 i kolovou (účast ve II. lize). První sportovní úspěchy oddílu pod hlavičkou TJ Jiskra jsou z roku 1952, kdy byly získány tituly krajských přeborníků na silnici. K nejvýznamějším úspěchům jaroměřské cyklistiky patří zařazení tří členů do reprezenačních družstev ČSSR:

Miloslav Muller

1958 –  dráha (tandemy pro OH v Říme)

Luboš Pekárek

1986 – silnice (družstva pro OH v Soulu)

Libor Pekárek

1989  – silnice (junioři)
Největšího úspěchu v dosavadní činnosti klubu dosáhl v roce 1988 Libor Pekárek, když získal titul přeborníka ČSSR na silnici.