Historie

Cyklistický sport má v Jaroměři velmi dlouhou tradici. Podle nejstarších dochovaných dokladů byl v Jaroměři založen Dělnický klub cyklistů již v roce 1909. Klub byl ve starších dobách velice početný, např. v r. 1928 je na společné fotografii zachyceno cca 50 členů. Při příležitosti 25. výročí klubu 1934 měl klub 37 členů. V těchto dobách i později ve válečných letech byl oporou všeho cyklistického dění V. Štverák. V této tradici pokračoval v pováleném období i jeho syn Václav Štverák, který spolu s A. Řezáčem a L. Výškem založil cyklistický oddíl v nově vzniklé tělovýchovné jednotě Jiskra, vedl závodní činnost a zorganizoval v Jaroměři v letech 1958 – 1964 i kolovou (účast ve II. lize). První sportovní úspěchy oddílu pod hlavičkou TJ Jiskra jsou z roku 1952, kdy byly získány tituly krajských přeborníků na silnici. K nejvýznamějším úspěchům jaroměřské cyklistiky patří zařazení tří členů do reprezenačních družstev ČSSR:

Miloslav Müller

1958 –  dráha (tandemy pro OH v Říme)

Luboš Pekárek

1986 – silnice (družstva pro OH v Soulu)

Libor Pekárek

1989  – silnice (junioři)

Největšího úspěchu v dosavadní činnosti klubu dosáhl v roce 1988 Libor Pekárek, když získal titul přeborníka ČSSR na silnici.

Jaroměř na přelomu tisíciletí

Pavel Mertlík, v roce 1999 vydal Městský úřad v Jaroměři
Str.92

Starým sportem je cyklistika. Počátky její „organizované“ podoby spadají do konce minulého století. V roce 1892 založili k pořádání společných výletů a silničních závodů cyklistický spolek v Josefově. Do historie se zapsal svým výletem na kolech na Sněžku. V Jaroměři existovaly před první světovou válkou Klub velocipedistů a Dělnický klub cyklistů. Ten v r. 1919 obnovil svou činnost, pořádal závody a mezi nimi r.1928 i závod Praha-Jaroměř. V padesátých letech pořádal v ulicích města závody cyklistický oddíl Jiskry. Vysoké výkonnosti dosáhl Miloslav Müller (neumím přehláskované u, tj. ty dvě tečky) a zúčastnil se s reprezentačním celkem přípravy na OH v Římě. Jeho další růst zastavil dobrovolný odchod z pardubické Dukly. Do čs. reprezentace silničářů se v 80.letech probojoval Luboš Pekárek. Jeho bratranec Libor se r.1988 ještě v dresu jaroměřské Jiskry stal přeborníkem republiky v kategorii mladšího dorostu. Oba se seznámili s cyklistikou pod Müllerovým vedením. V té době dělal čest oddílu také cyklokrosař Miloš Potocký.