Výroční schůze

Před schůzí proběhla hromadná návštěva Cyklistického muzea v Žirči, kde si mnozí členové nad vystavenými exponáty zavzpomínali na mladá léta, někdo obdivoval i krásně uklizenou cyklodílnu. Samotná výroční schůze pak proběhla ve Šporkově mlýně ve Stanovicích.