Schůze členů

Fotografie ze zasedání členů cyklistického klubu.