Schůze členů

Fotografie ze schůze členů cyklistického klubu JJ Potocký.